Phát tài nghĩa là gì?

13/05/2013 20:57

  " Phát tài", đó là mong ước rất chính đáng của con người. Chẳng thế mà người ta sinh ra rất nhiều thứ như, Sim phát tài, cây phát tài, cầu mong phát tài, chúc nhau làm ăn phát tài,... Nhưng thực tế nghĩa của hai chữ phát tài là gì? Phát tài có phải chỉ là phát triển, tăng tiến tiền tài hay không, hay nó còn ám chỉ một điều gì nữa. Mời các bạn cùng nghe một câu chuyện được dạy trong giới nhà Phật để hiểu thêm về nghĩa của " Phát tài"

Chẳng là tôi có một anh bạn có theo học và nghiên cứu về kinh phật, dù còn rất trẻ nhưng câu chuyện mà anh ấy nói, tôi thấy phần nào đó đúng đắn nên mạn phép nêu ra cho mọi người cùng suy ngẫm.

Theo như lời Phật thì phát tài có nghĩa là đi bố thí phân phát tiền cho người nghèo, bạn có bao nhiêu bạn phát hết cho người ta rồi bạn sẽ được phát tài. Nghe có vẻ rất mâu thuẫn nhưng nếu xét kỹ thì đúng là nếu bạn muốn kiếm tiền hãy biết cho tiền đi trước rồi thu về sau. Triết lý này bất kỳ một người đầu tư nào cũng biết. Câu chuyện phát tài đươc bắt nguồn từ một người thương gia Trung Quốc. Người này do làm ăn buôn bán mà giàu, sau khi có tiền ông ta đem phân phát hết cho người nghèo, đi đến đâu ông cũng phát, nhưng càng phân phát ông ta lại càng giầu thêm, chính vì vậy mà lời phật mới nói, muốn phát tài hãy đem bố thí. Lời phật là vậy, còn bạn, bạn hiểu phát tài như thế nào?

Bài viết khác: